Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Συμμετοχή του Τμήματος μας στο Pharos Summit 2022

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο καλωσόρισε την Αντιπροσωπεία 21 Αμερικανικών Ιδρυμάτων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Pharos Summit 2022: Ελληνοαμερικανική Συνεργασία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το Τμήμα μας παρουσίασε ο Κοσμήτορας της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας, Καθηγητής Θωμάς Καμαλάκης

Η παρουσίαση είναι διαθέσιμη εδώ

1667913473548