Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Με πολλή μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τα βραβεία διδασκαλίας για την περασμένη ακαδημαϊκή χρονιά. Συγχαρητήρια σε όλους τους μας διδάσκοντες που αποτελούν έμπνευση για τους φοιτητές μας

Για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Βραβείο καλύτερης διδασκαλίας μαθήματος συνολικά
Εξόρυξη Δεδομένων (Ε) 7ο Εξάμηνο - Βαρλάμης Ηρακλής

Βραβείο καλύτερης διδασκαλίας μαθήματος συνολικά από εσωτερικό διδάσκοντα
Δομές Δεδομένων (Υ) 3ο Εξάμηνο - Μιχαήλ Δημήτριος

Βραβείο καλύτερης διδασκαλίας μαθήματος συνολικά από εξωτερικό διδάσκοντα
Βάσεις Δεδομένων (Υ) 4ο Εξάμηνο - Σαρδιανός Χρήστος

Βραβείο καλύτερης διδασκαλίας υποχρεωτικού μαθήματος
Προγραμματισμός Ι (Υ) 1ο Εξάμηνο - Δίου Χρήστος

Για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Βραβείο καλύτερης διδασκαλίας μαθήματος συνολικά
Διοίκηση Έργων, 3η Κατεύθυνση - Κατσαγούνος Ηλίας

Βραβείο καλύτερης διδασκαλίας μαθήματος συνολικά από εσωτερικό διδάσκοντα
Αποτίμηση Επενδύσεων ΤΠΕ, 3η Κατεύθυνση - Μιχαλακέλης Χρήστος

Βραβείο καλύτερης διδασκαλίας μαθήματος συνολικά από εξωτερικό διδάσκοντα
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, 3η Κατεύθυνση - Αγαπητού Xρύσα
 Tα αποτελεσματα των αξιολογήσεων των μαθημάτων όπως έχουν διαμορφωθεί από τις αξιολογησεις των μαθημάτων από τους φοιτητές είναι αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο του τμήματος
 Σας ευχαριστούμε όλους για την συνδρομή σας στην αξιολόγηση των μαθημάτων!
Untitled design 3