Γιώργος Κουσιουρής, Επίκουρος Καθηγητής
Ομήρου 9, Αθήνα  177 78, Ελλάδα
Τηλ:    ++30-210-9549409
Fax:    ++30-210-9549401
e-mail:  gkousiou[at]hua[dot]gr

Χρυσούλα Σοφιανοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ομήρου 9, Αθήνα  177 78, Ελλάδα
Τηλ:    ++30-210-9549415
Fax:    ++30-210-9549401
e-mail:  csofian[at]hua[dot]gr