Μπορείτε να κατεβάζετε τους οδηγούς Erasmus για το τρέχον ή προηγούμενα έτη σε μορφή pdf.
 Οδηγός Erasmus / ECTS 2017

Οδηγός Erasmus / ECTS 2014-2015
Οδηγός Erasmus / ECTS 2013-2014

Οδηγός Erasmus / ECTS 2011-2012

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον πανεπιστημιακό ιστότοπο για το πρόγραμμα Erasmus (http://erasmus.hua.gr)