Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

29/11/2017: Διαπιστωτική Πράξη Κοσμήτορα μελών ΔΕΠ Κοσμητείας Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας

Κατεβάστε τη Διαπιστωτική Πράξη.